Naše usluge

Usluge koje nudimo

– posudba knjiga
– međubibliotečka pozajmica
– studijska čitaonica
– čitaonica novina i časopisa
– korišćenje računara i Interneta
– informacijska pretraživanja iz fonda Biblioteke i iz fonda biblioteka uključenih u BIS BiH i drugih biblioteka
– internetska pretraživanja
– edukacija korisnika o načinu korišćenja bibliotečke građe
– fotokopiranje bibliotečke građe

Opća biblioteka u Zenici je od samog početka rada Kooperativnog bibliotečkog informacionog sistema BiH učlanjena u COBISS, tako da putem COBISS-a možete pretražiti naš knjižni fond.

Naša zadaća

Naša biblioteka obavlja svoju djelatnost s ciljem da, na osnovu Manifesta UNESCO-a za javne biblioteke, Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, Pravila Biblioteke i Kodeksa bibliotekara BiH, omogući svim građanima slobodan pristup kulturnim i naučnim tekovinama, zabilježenim na različitim vrstama bibliotečke građe, radi svestranog kulturnog, naučnog i obrazovnog napretka pojedinca i društva u cjelini.
Zadaća Biblioteke je da pruži, koliko je to moguće u uslovima u kojima radi, što kvalitetniju uslugu svim svojim korisnicima da bi zadovoljila njihove informativne, obrazovne, kulturne i rekreativne potrebe.

clan

Kako postati naš član?

Našim članom postaje svaki stanovnik Zenice, učenik i student iz drugih gradova na školovanju u Zenici koji se učlane u Biblioteku za tekuću kalendarsku godinu.